Kártérítési felelősség

Állapot aktualizálása: 2012. május

A Hansgrohe Magyarország felelősségére vonatkozóan, bármilyen jogalap szerint, a következők érvényesek:

  1. Az általunk, vagy az alkalmazott kisegítők egyike, vagy törvényes képviselőnk által szándékosan, vagy durva hanyagságból okozott károkért vállalt felelősségünk korlátlan mértékű. Életveszélyt okozó sérülésből, súlyos sérülésből, vagy egészségkárosodást okozó sérülésből eredő károk esetén a felelősség akkor is korlátlan mértékű, ha mi, vagy a szolgáltatás biztosításához alkalmazott kisegítők, vagy törvényes képviselőnk egyszerű hanyagságból sérti meg a kötelezettségét.
  2. A hanyagságért csak akkor vállalunk felelősséget, ha olyan kötelezettség sérül, amely a szerződés rendeltetésszerű végrehajtását lehetővé teszi, és amelynek teljesülésében ezért a felhasználó bízik és bízhat (jelentős szerződéses kötelezettség). A jelentős szerződési kötelezettségek megsértésekor – amennyiben nem fordul elő az 1. pont szerinti eset – a felelősség olyan károkra korlátozódik, amelyek előfordulásával honlapunk felhasználásának keretén belül tipikusan számolni kell.
  3. A felelősségből való kizárások, vagy korlátozások nem érvényesek, ha egy hibát rosszhiszeműen elhallgattunk, garanciát vállaltunk a termék minőségéért, vagy a kötelező érvényű törvényi előírások, pl. a termékfelelősségi törvény szerint felelősek vagyunk.
  4. Egyéb esetekben felelősségünk kizárt.
  5. Érintetlen marad a vásárlónak a kárpótlási igény helyett az eredménytelen befektetések megtérítésére vonatkozó igénye.

Hansgrohes uses different kinds of cookies. You can agree to the use of all cookies or make your personal settings or consult the general data protections.

   

I agree to all cookies