Állapot aktualizálása: 05/2018

Tanácsok az adatvédelemhez

Általános tudnivaló

A Hansgrohe Magyarország esetében nagy jelentőséggel bír a személyi adatok védelme. Személyi adatait kizárólag (a) a törvény adta jogosultság keretében és annak alapján, vagy (b) az Ön külön hozzájárulási nyilatkozata alapján kérjük be, dolgozzuk fel és használjuk. A következőkben tájékoztatjuk törvényi jogosultságainkról, amennyiben nem történik kifejezett utalás a hozzájárulási nyilatkozat szükségességére.

A honlapunkon található ajánlat igénybevételének lehetővé tétele

Amennyiben a honlapunkon található ajánlatainkat lehívja, hamarosan a következő felhasználói adatokat gyűjtjük össze és tároljuk, hogy lehetővé tegyük a felhasználást az Ön számára: Az Ön azonosítására alkalmas adatok (IP-cím, bizonyos esetekben a felhasználói nevek és jelszavak), a használat kezdetére, végére és terjedelmére vonatkozó adatok, valamint a böngésző és az operációs rendszer típusára vonatkozó adatok. Ekkor a honlapok WWW hálózatban történő lehívásához szükséges technikai folyamatról van szó. Ugyanez érvényes akkor is, ha a hírleveleinkben található tartalmakat tekinti meg (hírleveleinket csak az Ön kívánságára és kifejezett hozzájárulásával küldjük el).

Az Ön által önként megadott személyi adatok

Amennyiben a honlapunkon található kapcsolattartási űrlapon, e-mailben vagy más postai küldeményben saját elhatározásából közöl velünk személyi adatokat, pl. a nevét, beosztását, e-mail vagy postai címét, telefonszámát, személyes üzeneteket, ezeket az adatokat az éppen igényelt szolgáltatás biztosítása érdekében mentjük és használjuk fel (pl. az igényelt információk elküldéséhez, műszaki vagy egyéb kérdések megválaszolásához, a honlapon történő visszajelzésre adott reakcióként).

A honlapunkon található pályázati űrlapon a Hansgrohe egyik belföldi vállalatánál végzett tevékenységet (pl. állást, bonyolítói munkát, képzést) pályázhat meg. Az Ön által az űrlapon rendelkezésre bocsátott személyi adatokat (a dokumentummellékletekkel együtt) továbbítjuk az állást kiíró belföldi vállalathoz. Ez kizárólag a pályázati eljárás lebonyolítása céljából történik. A személyi adatait a továbbítás után azonnal töröljük. Az állást kiíró vállalat ezeket az adatokat legkésőbb a pályázati eljárás lezárását követően hat hónappal törli. Ez mindenkor azzal a feltétellel érvényes, hogy nincs törvényi kötelezettség a további tárolást illetően.

A szakkereskedés-keresővel honlapunkon kapcsolatba léphet az Ön által keresett szakkereskedővel. Nem ellenőrizzük az Ön által megadott adatokat, hanem megkeresését közvetlenül továbbítjuk a szakkereskedőhöz, aki ezt követően az Ön által megadott adatokat, beleértve a személyi adatokat is, megkapja. A továbbítást követően mi töröljük ezeket az adatokat, ha Ön nem kíván részt venni a szakkereskedő értékelésében, és nem vagyunk törvény által kötelezve a további tárolásra.

Ha a „Kereskedő továbbajánlása“ funkciót használja, az üzenet továbbításához mentjük az e-mail címet, a mobil számot és azokat a neveket, amelyeket feladóként és címzettként megad, valamint az Ön által esetleg beírt üzenetet. Az e-mail elküldése után a személyi adatokat haladéktalanul töröljük, ha törvény nem kötelez bennünket a további tárolásra.

Ha a E-kártya funkciót használja, az üzenet továbbításához mentjük az e-mail címet és azokat a neveket, amelyeket feladóként és címzettként megad, valamint az Ön által esetleg beírt üzenetet és az Ön IP-címét. Az e-mail elküldése után a személyi adatokat haladéktalanul töröljük, ha törvény nem kötelez bennünket a további tárolásra.

A személyi adatok reklám célra történő felhasználása az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül csak a törvényi jogosultság szűk határain belül történik. Kifejezett hozzájárulása nélkül nem kerül sor reklám célú megkeresésre e-mailen vagy telefonon keresztül. A törvényi jogosultság alapján és keretén belül a következő Ön által önként rendelkezésre bocsátott személyi adatokat a szükséges mértékben dolgozzuk fel és használjuk fel (1) saját ajánlataink reklámozására, vagy (2) ezeket az adatokat így továbbítjuk a Hansgrohe vállalatok számára azok reklámozására: egy csoporthoz való tartozás (pl. tulajdonságok Hansgrohe vevőként vagy érdeklődőként), név, beosztás, iskolai végzettség, foglalkozás, ágazat vagy üzlet megnevezése, postai cím (nem telefonszám vagy e-mail cím) és születési év. Saját ajánlataink reklámozására ezek mellett az adatok mellett esetleg további, általunk jogszerűen megszerzett adatokat mentünk és használunk. Amennyiben az előbb felsorolt adatokat a velünk kapcsolatban álló vállalatnak az általuk történő reklámozás céljából átadjuk, az a vállalat a törvény szerint köteles tájékoztatni Önt arról, hogy az adatokat tőlünk kapták meg (utalás a reklámanyagban vagy hasonló módon). Ebben az esetben az adatok eredetére és a címzettekre vonatkozó információkat két évig tároljuk. A személyi adatai reklám célokra történő felhasználását bármikor letilthatja.

Információk a felhasználói szokásokról

Mivel ajánlatainkat és reklámjainkat a legoptimálisabban szeretnénk az ügyfeleink igényeihez igazítani, információkra van szükségünk az ügyfelek általános felhasználói szokásairól. Ezért azokból a felhasználói adatokból, amelyeket a honlapon megjelenő ajánlatunk igénybe vételének lehetővé tétele céljából megengedett módon gyűjtünk össze, felhasználói profilokat hozunk létre álnevek használatával. Vagyis a felhasználói adatokban szereplő összes adatot, amely visszautalhat az Ön személyére (pl. IP-cím, felhasználónevek, jelszavak), egy elvont jellemzőre cserélünk. A felhasználói profiloknak az Ön személyével való összekapcsolására vagy más célra történő felhasználására nem kerül sor. A személyi adatai felhasználói profilok létrehozására történő felhasználását bármikor letilthatja.

Ez a weboldal a Google Inc. (a továbbiakban „Google”) Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analytics ún. sütiket („cookie”-kat) használ, melyek az Ön számítógépén tárolódnak, és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weboldal használatára vonatkozó információk rendszerint a Google USA-beli szervereire kerülnek és ott tárolódnak. Ha anonim IP címmel keresi fel ezt a weboldalt, a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény szerződő államaiban előzőleg lerövidíti azt. A teljes IP cím csak kivételes esetekben kerül át a Google USA-beli szervereire, amelynek lerövidítése ebben az esetben ott történik. A Google az üzemeltető megbízásából a weboldal használatának kiértékelésére, az üzemeltető számára a weboldalon folytatott tevékenységeiről szóló jelentések készítésére, továbbá a weboldal és az Internet használatával összefüggő további szolgáltatások nyújtása céljából fogja felhasználni ezeket az információkat. A Google a Google Analytics keretében a böngészőprogram által átadott IP címet nem kapcsolja össze más adatokkal. A böngészőszoftver megfelelő beállításával blokkolhatja a sütik tárolását, de felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben nem fogja tudni teljes körűen használni a weboldal valamennyi funkcióját. Emellett a süti által létrehozott, a weboldal használatára vonatkozó adatok rögzítését (az IP-címet is beleértve), valamint ezen adatoknak a Google által történő feldolgozását az alábbi linken elérhető böngésző beépülő modul („plug-in”) letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Tekintettel az elemzőeszközök teljes IP címmel együtt történő használatáról folyó vitára szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy ez a weboldal az „_anonymizeIp()” kiterjesztéssel használja a Google Analytics szolgáltatást, ezért az IP címek a személyes adatokkal történő összekapcsolás kizárása érdekében csakis rövidítve kerülnek feldolgozásra.

A továbbiakban Google Analytics riportokat használunk az AdWords és a Double-Click-Cookies adatok statisztikai elemzéséhez. Amennyiben ezt Ön nem szeretné inaktiválhatja a reklámokat az "ads preference manager" menüpontban (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en). További részleteket a használati feltételekről és az adatvédelemről itt talál: http://www.google.com/analytics/terms/us.html vagy http://www.google.com/intl/en/policies/.

Hozzáférés az Ön számítógépének adattárolójához (sütialkalmazás)

A sütitechnológiákat az Ön előzetes beleegyezése nélkül csak a honlapunkon megjelenő ajánlataink igénybe vételének lehetővé tételére alkalmazzuk. A sütik olyan szövegfájlok, amelyek információkat tartalmaznak többek között a honlapjainkat ismételten felkereső látogatók azonosításához. Ennek mentése az Ön számítógépén történik, és mi onnan hívjuk le. Ezen folyamatok közben az Ön előzetes kifejezett hozzájárulása nélkül nem mentünk személyi adatokat, jelentősen lerövidítjük az IP-címét, hogy ne legyen visszakereshető az Ön személye. Ezenkívül csupán az Ön által kiválasztott opciókról (pl. nyelvi változatokról, országlapokról, B2B, ill. B2C ajánlatokról), az adatlapról vagy a letöltő központból származó termékazonosítóról, az oldal látogatásának gyakoriságáról és időtartamáról stb. tájékoztató adatokat gyűjtjük össze és tároljuk. A böngésző beállításaival bármikor jelezheti, ha nem szeretne sütiket kapni, vagy törli a számítógépen mentett adatokat. Amennyiben a sütiket az ajánlataink és a reklám igény szerinti optimalizálására szeretnénk felhasználni, előtte a hozzájárulását kérjük.

Külső szolgáltató

A személyi adatok összegyűjtésekor és használatakor részben kiválasztott szolgáltatók segítenek bennünket, akik megbízásuk szerint velünk szemben szigorúan utasításhoz kötötten tevékenykednek, és akiket a szolgáltatási tevékenységük megkezdése előtt, majd utána rendszeresen ellenőrzünk.

Adatok törlése

Amennyiben ezekben az adatvédelemre vonatkozó utasításokban más előírás nem szerepel, a személyi adatait legkésőbb három hónappal a tárolás céljának megszűnése után töröljük, ha törvény nem kötelez bennünket a további tárolásra.

Adatcsökkentés

Adatait a az adatvédelmi és adattárolási szabályzat szerint tároljuk mindaddig, ameddig szükséges, vagy ameddig jogilag meghatározott. Amennyiben a rendelkezésre álló információ tárolási időtartama elévül, vagy az információgyűjtés oka megszűnik, akkor töröljük az információkat.

Önnek joga van az információhoz, annak módosításához és letiltásához.


Joga van tudni, hogy milyen információkat tárolnak Önről, illetve ezen adatokat Ön bármikor módosíthatja, törölheti vagy letilthatja.
Kivéve abban az esetben, hogy ha üzleti okokból vagy üzleti tranzakciókhoz szükséges adatokról van szó, melyek a kötelező jogi adattárolás keretein belül vannak.


A jövőben bármikor visszavonhatja az adatok gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására vonatkozó jóváhagyását. Ennek érdekében írjon e-mailt erre a címre: privacy@hansgrohe.com.


Az adatvédelemre és a személyes adatok feldolgozására vonatkozó további kérdésekben állunk rendelkezésére. Lépjen velünk kapcsolatba a privacy@hansgrohe.com e-mail címen vagy a jogi értesítésben megadott elérhetőségek egyikén.

Annak érdekében, hogy bármikor megfontolhassuk az adatok blokkolását, szükséges, hogy az adatokat zárolt fájlban tároljuk. Ha nincs jogi archiválási kötelezettség, kérheti az adatok törlését is. Ellenkező esetben kérésére blokkoljuk az adatokat.

Adatvédelmi nyilatkozatunk módosítása

Annak érdekében, hogy adatvédelmi nyilatkozatunk mindig megfeleljen a hatályos jogi előírásoknak, fenntartjuk a jogot, hogy bármikor változtassunk. Ez akkor is érvényes, ha az adatvédelmi nyilatkozatot új vagy felülvizsgált szolgáltatások, például új szolgáltatási jellemzők miatt módosítani kell. Az új adatvédelmi nyilatkozat akkor lép hatályba, amikor legközelebb meglátogatja honlapunkat.

Az Ön jogai és kapcsolattartói

Az előbb említett jogokon kívül bármikor tájékoztatást kérhet az Önről tárolt adatokról, valamint a hibás adatok helyesbítéséről, illetve törléséről. Kifogásait, kérdéseit, felvilágosítás vagy törlés iránti igényét, panaszait stb. ide küldheti:

Hansgrohe Magyaroszág
Hansgrohe Kft.
1139 Budapest
Forgách u. 11-13.
info@hansgrohe.hu

Találja meg az Önhöz legközelebbi kereskedőt!

Szakkereskedő kereső