Önkéntes gyártói garancia

5 év garancia, mint a vállalati filozófia alapvető eleme

A hansgrohe vállalati filozófiájának alapvető eleme az, hogy ügyfeleinknek mindenkor a legkiválóbb minőséget nyújtsuk. Ezért termékeinkre önkéntesen öt év gyártói garanciát vállalunk. A feltételek és a részletek az alábbi garanciális feltételekben találhatók.

The easy way to save water.
5 év gyártói garancia hansgrohe-termékekre

Garanciális feltételeink

Általános tudnivaló 

A hansgrohe gyártói garanciát vállal a hansgrohe-termékek fogyasztói számára a vásárlót az értékesítővel szemben megillető törvényi garancia kiegészítéseként. A kötelező érvényű, törvényes felelősségi előírások sérelme nélkül érvényes, mint pl. a termékfelelősségi törvény szerint szándékosság és durva hanyagság esetében életveszély, testi sérülés vagy egészségkárosodás miatt, amelyet a hansgrohe vagy a szolgáltatáshoz alkalmazott kisegítők okoznak.

 A gyártói garancia értelmében „Fogyasztó” minden olyan természetes személy, aki a termék tulajdonosa, és nem azért szerezte be, hogy azt továbbértékesítse vagy ipari vagy önálló szakmai tevékenysége keretében harmadik személynél telepítse. „Első vásárló” az a fogyasztó, aki a terméket elsőként vásárolta meg a hansgrohe cégtől, egy kereskedőtől vagy egyéb olyan természetes vagy jogi személytől, aki a terméket iparűzési vagy önálló foglalkozási tevékenységén belül továbbértékesíti vagy felszereli.

Garanciavédelem

Olyan hansgrohe termékekre érvényes, amelyeket az első vásárlók 2010. 01. 01-jét követően vásároltak meg (vásárlási bizonylat): a hansgrohe biztosítja a fogyasztókat arról, hogy termékei anyag-, gyártási és tervezési hibáktól mentesek. Erre vonatkozóan mérvadó a tudomány és technikai aktuális állása a gyártás időpontjában. A terméken már ebben az időpontban jelentkeznie kell a kárt okozó hibának. Az ebből eredő károk vagy a termékfelelősségből fakadó fizetési igény csak a kötelező érvényű törvényi előírások mértéke szerint áll fenn. 

Ez a garancia az első vásárlás dátumát követő 5 éven belül, azonban a gyártás után legfeljebb 6 évig érvényes. A garancia időtartama nem hosszabbodik az ezen garancia keretében nyújtott szolgáltatási garancia miatt, különösen nem, ha helyreállítás vagy csere történt. A garancia időtartama ezekben az esetekben sem kezdődik újra.

A hiba jelzése írásban 

Az ebből a garanciából származó jogokat a fogyasztó írásban benyújtott hibajelentéssel érvényesítheti a garanciális időn belül a hansgrohe céggel vagy azzal a kereskedővel szemben, akitől a vásárló a terméket megvásárolta. Ezen felül feltétel még, hogy a fogyasztó a hibát két hónapon belül jelzi azt követően, hogy felismerte vagy fel kellett ismernie. A fogyasztónak igazolnia kell, hogy a garancia még nem járt le (például az első vásárlási bizonylat bemutatásával). 

A hansgrohe adott esetben jogosult arra, hogy a garanciaidőszak kezdetét a gyártás dátuma szerint határozza meg.

Szolgáltatások garanciális esetben 

A hansgrohe joga annak eldöntése, hogy a terméket helyreállítja vagy kicseréli, illetve hogy a fogyasztónak a vételárat visszafizeti. 

A szokásos eljárás az, hogy a fogyasztó a hibás terméket a hansgrohe előzetes hozzájárulásával egy helyi szakemberrel a helyszínen megjavíttatja. A garancia ebben az esetben a szükséges pótalkatrészek ingyenes szállítását biztosítja. Amennyiben a hansgrohe írásban nyilatkozik arról, hogy a helyreállítást maga kívánja elvégezni, a hansgrohe cég viseli az emiatt felmerülő költségeket a pótalkatrészeket, a szerelést, a saját munkavégzési költségeit, valamint a termék szállítását vagy elküldését illetően. A fogyasztó kötelessége a termék hozzáférhetőségének biztosítása. 

Csere esetén a régi termék ingyenes pótlására kerül sor az eredetivel azonos fajtában, azonos típusban és azonos minőségben. Ha az adott terméket a hibajelzési időpontjában már nem gyártják, a hansgrohe jogosult egy hasonló termék szállítására. A hansgrohe céghez és cégtől, illetve a kereskedőhöz és a kereskedőtől történő szállítás és küldés, a termék bármilyen kiszerelése és visszaszerelése, illetve minden más rendkívüli intézkedés csak a hansgrohe előzetes hozzájárulásával bonyolítható. Ha a hansgrohe a szándékolt intézkedéseket jóváhagyja, akkor a hansgrohe viseli a lebonyolítás közben felmerülő költségeket. A fogyasztó maga köteles az új terméket a legközelebbi hansgrohe kereskedőtől elszállítani, ha más megegyezésre nem kerül sor. 

Ha a hansgrohe a vételár visszafizetése mellett dönt, és ezt írásban megerősíti, akkor a fogyasztó visszaadja a terméket, a hansgrohe pedig megtéríti neki a kifizetett vételárat.

Feltételek és kizárások

A garancia hatályba lépésének feltétele a kezelési útmutató és a technika elismert szabályai szerint történő szakszerű felszerelés és karbantartás (pl. egy szakmai létesítmény vagy arra jogosult műhely kivitelezésében), valamint a kezelési útmutatók betartása és a hansgrohe termékeknek a hansgrohe műszaki útmutatói és ápolási utasításai szerinti használata. 

Ide tartozik, nem kötelező érvénnyel, többek között az is, hogy a bemenő vízcsövek szakszerű átöblítése megtörténjen, különösen a termék felszerelése előtt vagy az érvényben lévő szabványok szerinti szerelési intézkedések után, a szerelések megfeleljenek a mellékelt ábráknak, és sor kerüljön a vízhálózat üzemi nyomásának ellenőrzésére is a műszaki előírások alapján. 

Minden termékhez mellékelünk szerelési útmutatókat, használati és ápolási utasításokat, amelyek megtalálhatók a www.hansgrohe.hu webhelyen is.

A garanciaigény nem terjed ki a következőkre:

 • elkopó alkatrészek, pl. tömítések elhasználódása;
 • törékeny elemek, pl. üveg, izzólámpa stb. törése;
 • elhasználódó anyagok, pl. elemek, szűrők vagy levegőadagolók elhasználódása;
 • a hansgrohe termékek csekély mértékű eltérése a szükséges tulajdonságtól, ami nincs hatással a termék használati értékére;
 • szennyeződés bemosódása, vízütés, különösen melegvíz esetén, vízkőlerakodások, üzemelési és kezelési hibák, agresszív környezeti hatások, vegyi anyagok, tisztítószerek miatti sérülések;
 • a termék hibái, amelyek a telepítés, a szállítás és a próbaüzem következményei, valamint
 • olyan sérülések és hibák, amelyeket hibás hansgrohe termék okozott
 • kiállítási termékek és hasonlók.

 A garancia érvényessége megszűnik a következő esetekben:

 • az átadott vagy a www.hansgrohe.hu honlapon megtalálható szerelési, ápolási és használati útmutatók betartásának elmulasztása;
 • nem szakember által végzett beszerelés, karbantartás, javítás vagy gondozás;
 • a terméken az eladó, a telepítő vagy harmadik személy által okozott sérülések;
 • olyan sérülések, amelyek a normál elhasználódásra vagy károsodásra vezethetők vissza - hanyag károkozás esetén egyetértőleg együttes felelősség arányának kiszámítása történik;

 • szakszerűtlen felszerelés vagy üzembe helyezés;
 • hiányos vagy hibás karbantartás;
 • termékek, amelyek felhasználására nem a céljuknak megfelelően kerül sor;
 • erőszakos behatás vagy természeti katasztrófák miatti sérülések, különösen de nem kizárólag árvíz, tűz vagy fagy okozta károk esetén.

Elállás a garanciától 

Amennyiben a termék hibájára ez a garancia nem vonatkozik, a termék elküldésével és szállításával kapcsolatos költségeket a fogyasztónak kell viselnie. Ezenkívül a fogyasztónak kell viselnie azokat a költségeket is, beleértve a felmerülő munkadíjakat, amelyek a termék vizsgálata során merülnek fel, valamint a termék kiszerelésének és visszaszerelésének a költségeit is. 

Ha a fogyasztó a garanciától való elállásról és a helyreállítás miatt előreláthatólag felmerülő költségekről kapott információk után a helyreállítás mellett dönt, viselnie kell a pótalkatrészek és a munkavégzés költségeit is.

Ha a terméken nem mutatkoztak meg a hibák már a szállítás folyamán, a hansgrohe az egyes esetekben dönthet arról, hogy a hiba elhárítását méltányosságból elvégzi-e. Ebben az esetben a fogyasztó nem rendelkezik a hiba elhárítására vonatkozó jogi igénnyel.

Törvényi jogosultságok 

A fogyasztót a garanciából eredő jogok mellett törvényi jogosultságok is megilletik. Ezeket a fogyasztó számára bizonyos körülmények között kedvezőbb jogosultságokat nem korlátozza a garancia. A garancia nem érinti azokat a jogokat sem, amelyek az első vásárlót, valamint adott esetben a fogyasztót illetik meg az eladóval szemben, akinél az első vásárló a terméket vásárolta.

A teljesítés helye 

Hansgrohe Kft
Forgách utca 11-13
1139 Budapest
Magyarország

Találja meg az Önhöz legközelebbi kereskedőt!

Szakkereskedő kereső