Önkéntes gyártói garancia

5 év garancia, mint a vállalati filozófia alapvető eleme

A hansgrohe vállalati filozófiájának alapvető eleme az, hogy ügyfeleinknek mindenkor a legkiválóbb minőséget nyújtsuk. Ezért termékeinkre önkéntesen öt év gyártói garanciát vállalunk. A feltételek és a részletek az alábbi garanciális feltételekben találhatók.

Montage devant une fenêtre : robinetterie rabattable
5 év gyártói garancia hansgrohe-termékekre

Garanciális feltételeink

Általános tudnivaló 

A hansgrohe gyártói garanciát vállal a hansgrohe-termékek fogyasztói számára a vásárlót az értékesítővel szemben megillető törvényi garancia kiegészítéseként. A kötelező érvényű, törvényes felelősségi előírások sérelme nélkül érvényes, mint pl. a termékfelelősségi törvény szerint szándékosság és durva hanyagság esetében életveszély, testi sérülés vagy egészségkárosodás miatt, amelyet a hansgrohe vagy a szolgáltatáshoz alkalmazott kisegítők okoznak.

 A gyártói garancia értelmében „Fogyasztó” minden olyan természetes személy, aki a termék tulajdonosa, és nem azért szerezte be, hogy azt továbbértékesítse vagy ipari vagy önálló szakmai tevékenysége keretében harmadik személynél telepítse. „Első vásárló” az a fogyasztó, aki a terméket elsőként vásárolta meg a hansgrohe cégtől, egy kereskedőtől vagy egyéb olyan természetes vagy jogi személytől, aki a terméket iparűzési vagy önálló foglalkozási tevékenységén belül továbbértékesíti vagy felszereli.

Garanciavédelem

Olyan hansgrohe termékekre érvényes, amelyeket az első vásárlók 2010. 01. 01-jét követően vásároltak meg (vásárlási bizonylat): a hansgrohe biztosítja a fogyasztókat arról, hogy termékei anyag-, gyártási és tervezési hibáktól mentesek. Erre vonatkozóan mérvadó a tudomány és technikai aktuális állása a gyártás időpontjában. A terméken már ebben az időpontban jelentkeznie kell a kárt okozó hibának. Az ebből eredő károk vagy a termékfelelősségből fakadó fizetési igény csak a kötelező érvényű törvényi előírások mértéke szerint áll fenn. 

a. Ez a garancia az első vásárlás dátumát követő 5 évig, a gyártást követően legfeljebb 6 évig érvényes a hansgrohe b. pontban nem szereplő valamennyi termékére. A garancia időtartama nem hosszabbodik az ezen garancia keretében nyújtott szolgáltatási garancia miatt, különösen nem, ha helyreállítás vagy csere történt. A garancia időtartama ezekben az esetekben sem kezdődik újra.

b. Olyan hansgrohe iBox Hub (cikksz. 25020190), RainButton (cikksz. 25010000 - 25019000, valamint 25010700 - 25019700) és Pontos Scout (cikksz. 15887000) termékekre érvényes, amelyeket az első vásárló 2020. 01. 01-jét követően vásárolt meg (vásárlást igazoló bizonylat). A hansgrohe a II. b pontban felsorolt termékekre az első vásárlás dátumától számított 2 év, a gyártástól számított legfeljebb 3 év garanciát vállal.

A garancia időtartama nem hosszabbodik az ezen garancia keretében nyújtott szolgáltatási garancia miatt, különösen nem, ha helyreállítás vagy csere történt. A garancia időtartama ezekben az esetekben sem kezdődik újra.

A hiba jelzése írásban 

Az ebből a garanciából származó jogokat a fogyasztó írásban benyújtott hibajelentéssel érvényesítheti a garanciális időn belül a hansgrohe céggel vagy azzal a kereskedővel szemben, akitől a vásárló a terméket megvásárolta. Ezen felül feltétel még, hogy a fogyasztó a hibát két hónapon belül jelzi azt követően, hogy felismerte vagy fel kellett ismernie. A fogyasztónak igazolnia kell, hogy a garancia még nem járt le (például az első vásárlási bizonylat bemutatásával). 

A hansgrohe adott esetben jogosult arra, hogy a garanciaidőszak kezdetét a gyártás dátuma szerint határozza meg.

Szolgáltatások garanciális esetben 

A hansgrohe joga annak eldöntése, hogy a terméket helyreállítja vagy kicseréli, illetve hogy a fogyasztónak a vételárat visszafizeti. 

A szokásos eljárás az, hogy a fogyasztó a hibás terméket a hansgrohe előzetes hozzájárulásával egy helyi szakemberrel a helyszínen megjavíttatja. A garancia ebben az esetben a szükséges pótalkatrészek ingyenes szállítását biztosítja. Amennyiben a hansgrohe írásban nyilatkozik arról, hogy a helyreállítást maga kívánja elvégezni, a hansgrohe cég viseli az emiatt felmerülő költségeket a pótalkatrészeket, a szerelést, a saját munkavégzési költségeit, valamint a termék szállítását vagy elküldését illetően. A fogyasztó kötelessége a termék hozzáférhetőségének biztosítása. 

Csere esetén a régi termék ingyenes pótlására kerül sor az eredetivel azonos fajtában, azonos típusban és azonos minőségben. Ha az adott terméket a hibajelzési időpontjában már nem gyártják, a hansgrohe jogosult egy hasonló termék szállítására. A hansgrohe céghez és cégtől, illetve a kereskedőhöz és a kereskedőtől történő szállítás és küldés, a termék bármilyen kiszerelése és visszaszerelése, illetve minden más rendkívüli intézkedés csak a hansgrohe előzetes hozzájárulásával bonyolítható. Ha a hansgrohe a szándékolt intézkedéseket jóváhagyja, akkor a hansgrohe viseli a lebonyolítás közben felmerülő költségeket. A fogyasztó maga köteles az új terméket a legközelebbi hansgrohe kereskedőtől elszállítani, ha más megegyezésre nem kerül sor. 

Ha a hansgrohe a vételár visszafizetése mellett dönt, és ezt írásban megerősíti, akkor a fogyasztó visszaadja a terméket, a hansgrohe pedig megtéríti neki a kifizetett vételárat.

Feltételek és kizárások

A garancia hatályba lépésének feltétele a kezelési útmutató és a technika elismert szabályai szerint történő szakszerű felszerelés és karbantartás (pl. egy szakmai létesítmény vagy arra jogosult műhely kivitelezésében), valamint a kezelési útmutatók betartása és a hansgrohe termékeknek a hansgrohe műszaki útmutatói és ápolási utasításai szerinti használata. 

Ide tartozik, nem kötelező érvénnyel, többek között az is, hogy a bemenő vízcsövek szakszerű átöblítése megtörténjen, különösen a termék felszerelése előtt vagy az érvényben lévő szabványok szerinti szerelési intézkedések után, a szerelések megfeleljenek a mellékelt ábráknak, és sor kerüljön a vízhálózat üzemi nyomásának ellenőrzésére is a műszaki előírások alapján. 

Minden termékhez mellékelünk szerelési útmutatókat, használati és ápolási utasításokat, amelyek megtalálhatók a www.hansgrohe.hu webhelyen is.

A garanciaigény nem terjed ki a következőkre:

 • elkopó alkatrészek, pl. tömítések elhasználódása;
 • törékeny elemek, pl. üveg, izzólámpa stb. törése;
 • elhasználódó anyagok, pl. elemek, szűrők vagy levegőadagolók elhasználódása;
 • a hansgrohe termékek csekély mértékű eltérése a szükséges tulajdonságtól, ami nincs hatással a termék használati értékére;
 • szennyeződés bemosódása, vízütés, különösen melegvíz esetén, vízkőlerakodások, üzemelési és kezelési hibák, agresszív környezeti hatások, vegyi anyagok, tisztítószerek miatti sérülések;
 • a termék hibái, amelyek a telepítés, a szállítás és a próbaüzem következményei, valamint
 • olyan sérülések és hibák, amelyeket hibás hansgrohe termék okozott
 • kiállítási termékek és hasonlók.

 A garancia érvényessége megszűnik a következő esetekben:

 • az átadott vagy a www.hansgrohe.hu honlapon megtalálható szerelési, ápolási és használati útmutatók betartásának elmulasztása;
 • nem szakember által végzett beszerelés, karbantartás, javítás vagy gondozás;
 • a terméken az eladó, a telepítő vagy harmadik személy által okozott sérülések;
 • olyan sérülések, amelyek a normál elhasználódásra vagy károsodásra vezethetők vissza - hanyag károkozás esetén egyetértőleg együttes felelősség arányának kiszámítása történik;

 • szakszerűtlen felszerelés vagy üzembe helyezés;
 • hiányos vagy hibás karbantartás;
 • termékek, amelyek felhasználására nem a céljuknak megfelelően kerül sor;
 • erőszakos behatás vagy természeti katasztrófák miatti sérülések, különösen de nem kizárólag árvíz, tűz vagy fagy okozta károk esetén.

Elállás a garanciától 

Amennyiben a termék hibájára ez a garancia nem vonatkozik, a termék elküldésével és szállításával kapcsolatos költségeket a fogyasztónak kell viselnie. Ezenkívül a fogyasztónak kell viselnie azokat a költségeket is, beleértve a felmerülő munkadíjakat, amelyek a termék vizsgálata során merülnek fel, valamint a termék kiszerelésének és visszaszerelésének a költségeit is. 

Ha a fogyasztó a garanciától való elállásról és a helyreállítás miatt előreláthatólag felmerülő költségekről kapott információk után a helyreállítás mellett dönt, viselnie kell a pótalkatrészek és a munkavégzés költségeit is.

Ha a terméken nem mutatkoztak meg a hibák már a szállítás folyamán, a hansgrohe az egyes esetekben dönthet arról, hogy a hiba elhárítását méltányosságból elvégzi-e. Ebben az esetben a fogyasztó nem rendelkezik a hiba elhárítására vonatkozó jogi igénnyel.

Törvényi jogosultságok 

A fogyasztót a garanciából eredő jogok mellett törvényi jogosultságok is megilletik. Ezeket a fogyasztó számára bizonyos körülmények között kedvezőbb jogosultságokat nem korlátozza a garancia. A garancia nem érinti azokat a jogokat sem, amelyek az első vásárlót, valamint adott esetben a fogyasztót illetik meg az eladóval szemben, akinél az első vásárló a terméket vásárolta.

A teljesítés helye 

Hansgrohe Kft
Forgách utca 11-13
1139 Budapest
Magyarország

Szervizeink:

Super Építő Kft.                                             
1047 Budapest Váci út 53.                            
Tel: 06 30/900-3219, 06 30/699-5567                                                   
E-mail: csapszerviz@gmail.com                    
Nyitva: H-P: 8.00-16.00
Hatáskör: Budapest illetve Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok megyék              

Kirch-Szer-Víz Kft.
1133 Budapest Váci út 86/b
Tel: 06 1/350-3144
E-mail: szerviz@csapszerviz.com
Nyitva: H-P: 8.00-16.00
Hatáskör: Budapest illetve Pest és Fejér megyék 

Szina-2000 Bt.                                              
3528 Miskolc Kisfaludy utca 48.                            
Tel: 06 30/998-7433                                           
E-mail: zoltan.szikora@gmail.com                 
Nyitva: telefonos egyeztetéssel
Hatáskör: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár, Heves megyék                                                                                          

Derjanecz Vilmos e.v.
Ásotthalom 
Tel: 06 20/496-3094
E-mail: derjaneczvili@gmail.com
Hatáskör: Békés, Csongrád, Bács-Kiskun megyék

Vasi Aqua Trend Kft.
Szombathely 9700
Tel: 06 30/285 5690
E-mail: dalos-jozsef@freemail.hu
Hatáskör: Vas, Zala, Veszprém megyék

Kirkop Kft.
Bonyhád 7150
Tel: 06 74/454 065, 06 30/947 0240
E-mail: iroda@kirkop.hu
Honlap: www.kirkop.hu
Hatáskör: Somogy, Baranya, Tolna megyék

Kiemelt szerelőink: 

Balázs Róbert                                             
Gödöllő 2100                                       
Tel: 06 20/335-9582                                                                    
E-mail: robert.balazs74@gmail.com vagy gdlenergiakft@gmail.com

Ember Lajos
Budapest 1222
Tel: 06 20/236-0091
E-mail: emberlajos@freemail.hu

Érdi Zsolt                                                     
Aszód 2170                                          
Tel: 06 30/739-4464                                    
E-mail: keraszanithermkft@gmail.com         

Karaba Ferenc
Nógrádsáp 2685
Tel: 06 30/383-4129
06 30/362-8188
E-mail: kfgaz98@t-online.hu

Koncsag Csaba                                           
Budapest 1095                                    
Tel: 06 30/311-3432                                     
E-mail: koncsagcsaba65@gmail.com                    

Végh Krisztián
Budapest 1184
Tel: 06 70/332-7146
E-mail: info@nonstopvizes.hu

Találja meg az Önhöz legközelebbi kereskedőt!

Szakkereskedő kereső