Önkéntes gyártói garancia

5 év garancia, mint a vállalati filozófia alapvető eleme

A Hansgrohe vállalati filozófiájának alapvető eleme az, hogy ügyfeleinknek mindenkor a legkiválóbb minőséget nyújtsuk. Ezért az első végfelhasználóknak (a definíciót lásd az alábbiakban) önkéntes gyártói garanciát kínálunk termékeinkre, függetlenül attól, hogy milyen igényekre jogosultak az eladóval szemben. Az önkéntes gyártói garancia feltételeit és részleteit az alábbi garanciális feltételek tartalmazzák.

Garanciális feltételeink

5 év gyártói garancia hansgrohe-termékekre

I. Általános tudnivalók 

A Hansgrohe gyártói garanciát nyújt a hansgrohe termékekre az első végfelhasználók részére. Az önkéntes gyártói garancia azon törvényes jogokon felül érvényes, amelyek az első végfelhasználót az eladóval szemben megilletik. Ez az első végfelhasználónak a Hansgrohe vállalattal szembeni további (pl. termékfelelősségből eredő) követeléseit szintén nem érinti (lásd az alábbi VII. pontot).

„Első végfelhasználó” az a személy, aki első felhasználóként a hansgrohe terméket közvetlenül a Hansgrohe vállalattól vagy a Hansgrohe értékesítési partnerétől (szaniteripari vállalatok, szakkereskedők, barkácsáruházak) vásárolta meg. „Felhasználó” a jelen gyártói garancia értelmében minden olyan természetes személy, aki a hansgrohe terméket magáncélú használatra vásárolta, és nem kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenység keretein belül használja (pl. továbbértékesíti vagy harmadik félnél beszereli azt). 

Ez a gyártói garancia csak az első végfelhasználóra érvényes, és nem ruházható át. A hansgrohe termék első végfelhasználó általi továbbértékesítése esetén a garancia tehát nem száll át a vevőre, függetlenül attól, hogy a vevő egyben a felhasználó-e.

II. A garancia hatálya és időtartama

A Hansgrohe szavatolja az első végfelhasználónak, hogy az általa megvásárolt hansgrohe termék anyag-, gyártási és szerkezeti hibáktól mentes. Erre vonatkozóan mérvadó a tudomány és technikai aktuális állása a gyártás időpontjában. 

A garancia minden hansgrohe termékre az első végfelhasználó általi vásárlástól számított 5 évig, de legfeljebb a gyártástól számított 6 évig érvényes. Ez alól kivételt képeznek az alábbiakban felsorolt hansgrohe termékek – ezekre a hansgrohe termékekre más időtartam vonatkozik:

Guarantee Information List

Cikkszám Termék megnevezése Garancia Időtartama
76818000 null Aqittura M91 F23 áramlásmérő 2 év
76836000 Aqittura M91 Vízszűrős konyhai csaptelep és szódakészítő rendszer 210, kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, sBox 5 év
76836000 Aqittura M91 Vízszűrős konyhai csaptelep és szódakészítő rendszer 210, kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, sBox 2 év (SodaBase)
76836670 Aqittura M91 Vízszűrős konyhai csaptelep és szódakészítő rendszer 210, kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, sBox 5 év
76836670 Aqittura M91 Vízszűrős konyhai csaptelep és szódakészítő rendszer 210, kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, sBox 2 év (SodaBase)
76836800 Aqittura M91 Vízszűrős konyhai csaptelep és szódakészítő rendszer 210, kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, sBox 5 év
76836800 Aqittura M91 Vízszűrős konyhai csaptelep és szódakészítő rendszer 210, kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, sBox 2 év (SodaBase)
76837000 Aqittura M91 Vízszűrős konyhai csaptelep és szódakészítő rendszer 240, kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, sBox 5 év
76837000 Aqittura M91 Vízszűrős konyhai csaptelep és szódakészítő rendszer 240, kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, sBox 2 év (SodaBase)
76837670 Aqittura M91 Vízszűrős konyhai csaptelep és szódakészítő rendszer 240, kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, sBox 5 év
76837670 Aqittura M91 Vízszűrős konyhai csaptelep és szódakészítő rendszer 240, kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, sBox 2 év (SodaBase)
76837800 Aqittura M91 Vízszűrős konyhai csaptelep és szódakészítő rendszer 240, kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, sBox 5 év
76837800 Aqittura M91 Vízszűrős konyhai csaptelep és szódakészítő rendszer 240, kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, sBox 2 év (SodaBase)

 

A garancia időtartama nem hosszabbodik meg a jelen gyártói garancia keretében nyújtott szolgáltatások – különösen a javítás vagy csere – miatt. A garancia időtartama ezekben az esetekben sem kezdődik újra. Ugyanez érvényes akkor is, ha cseretermékhez csatolják a jelen garanciális feltételeket; ez sem új garanciaalapot nem szolgáltat, sem a garancia időtartama nem indul újra.

Az ebből eredő károk vagy a termékfelelősségből fakadó fizetési igény csak a kötelező érvényű törvényi előírások mértéke szerint áll fenn.
A jelen gyártói garancia csak azokra az első végfelhasználókra vonatkozik, akik a szóban forgó terméket olyan országban vásárolták, ahol a Hansgrohe saját értékesítő társasága vagy egy értékesítési partner révén képviselteti magát. 

III. Az érvényesítés formája és határideje, elévülési idő

A jelen garanciából eredő igények érvényesítésének feltétele, hogy az első végfelhasználó írásban jelezze a hibát a Hansgrohe hivatalos garanciális szervizei felé vagy azon Hansgrohe értékesítési partner felé, akitől a hansgrohe terméket vásárolta. Ezt a hibabejelentést attól az időponttól számított két hónapos jogvesztő határidőn belül kell megtenni, amikor az első végfelhasználó felismerte vagy fel kellett volna, hogy ismerje a hansgrohe termék hibáját, de ez minden esetben a garanciaidő lejárta előtt kell, hogy történjen. Az első végfelhasználó felelőssége annak bizonyítása, hogy a garancia időtartama még nem járt le; ez a bizonyítás elsősorban a hansgrohe termék vásárlási bizonylatának bemutatásával történhet. 

Az írásbeli hibabejelentésnek tartalmaznia kell a következőket:

 • a hiba részletes leírását,
 • az első végfelhasználó nevét és címét, valamint
 • bizonyítékot arról, hogy a vásárló első végfelhasználóként, illetve mikor vásárolta meg a hansgrohe terméket, pl. a vásárlás dátumával ellátott vásárlási bizonylat, a Hansgrohe értékesítési partner kereskedelmi neve, valamint a termék megnevezése és/vagy a Hansgrohe cikkszám.

Az írásos hibabejelentés beküldhető e-mailben a területileg illetékes hansgrohe garanciális partnerszerviz részére. A szervizek listáját és elérhetőségét területi illetékesség szerinti felosztásban megtalálja ezen oldal alján. Az írásbeli hibabejelentés kézhezvételét követően a szervizes munkatársak felveszik a kapcsolatot a feladóval. A terméket a hiba bejelentésétől számítva  és ettől eltérő utasítás hiányában nem szabad ki- vagy leszerelni. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha súlyos károk várhatók. 

A garanciaigény a garanciaidő lejártával elévül. Ha a fenti követelményeknek megfelelően igényt nyújtottak be a garanciaidőn belül, de a  garanciális szolgáltatás még nem teljesült, az elévülési idő a szolgáltatás teljesítéséig szünetel.

IV. Feltételek és kizárások

A garanciális igény érvényesítésének előfeltétele az érintett hansgrohe termék szakszerű, a Hansgrohe szerelési útmutatójának és az elismert műszaki előírásoknak megfelelő (pl. minősített vállalat vagy arra jogosult szakvállalat általi) beszerelése, valamint az adott hansgrohe terméknek a Hansgrohe használati és szerelési útmutatója szerinti használata. Ide tartozik többek között, de nem kizárólagosan, és a terméktől függően, hogy a bemeneti vízvezetékeket a termék beszerelése előtt vagy a beépítési munkák után megfelelően átöblítették a vonatkozó szabványoknak megfelelően, a szerelés megfelel a hansgrohe termékhez mellékelt ábráknak, és a vízhálózat üzemi nyomását a műszaki előírásoknak megfelelően ellenőrizték. 

Ha a Hansgrohe bizonyítani tudja, vagy objektíven, megalapozottan gyanítható, hogy ezek az előfeltételek nem teljesültek, a Hansgrohe megtagadhatja a garancia teljesítését, kivéve, ha az első végfelhasználó bizonyítja, hogy az imént említett előfeltételek teljesültek.

Minden használati és szerelési útmutatót, valamint egyéb műszaki utasítást minden egyes hansgrohe termékhez mellékelünk, illetve elérheti azokat a www.hansgrohe.hu/ weboldalon.

A gyártói garancia nem keletkeztet semmilyen igényt a következő esetekben:

 • a hansgrohe termék kereskedelmi vagy önálló szakmai felhasználása;
 • a hiba bejelentésének elmulasztása és a hibás hansgrohe termék idő előtti kiszerelése a Hansgrohe előzetes szakvéleményezése vagy utasítása nélkül (lásd: III. pont);
 • a rendelkezésre bocsátott vagy a www.hansgrohe.hu/  oldalon elérhető használati és szerelési utasítások, valamint a biztonsági óvintézkedések be nem tartása;
 • a hansgrohe termék nem megfelelő karbantartása vagy javítása, különös tekintettel a nem eredeti hansgrohe pótalkatrészekkel történő javításra vagy karbantartásra;
 • nem megfelelő telepítés vagy üzembe helyezés;
 • a hansgrohe termék rendeltetésszerű vagy ajánlott használatától eltérő, illetve egyéb tekintetben nem megfelelő vagy nem előírásszerű használata (beleértve a tiszta ivóvíztől eltérő folyadékkal történő üzembe helyezést);
 • a termék módosítása, különösen a hansgrohe termék egyes alkatrészeinek vagy elemeinek beépítése, eltávolítása vagy cseréje, valamint
 • olyan hansgrohe termékek, amelyekről eltávolították, ill. amelyeken módosították vagy felismerhetetlenné tették a terméken található gyártási/sorozatszámot vagy gyártási dátumot.

A gyártói garancia nem terjed ki a következőkre: 

 • a termékben szállítás, telepítés vagy külső behatás (összeütközés, nekicsapódás, leejtés) által okozott hibák;
 • az eladó, a beszerelést végző szakember vagy harmadik fél által okozott termékhibák vagy károk;
 • a normál elhasználódásra (pl. karcolások, kopás) vagy szándékos károkozásra visszavezethető termékhibák (gondatlan károkozás esetén a vétkes közrehatás is beszámítandó);
 • kopóalkatrészek, pl. tömítések, tömlők;
 • fogyóeszközök, pl. elemek, szűrők vagy perlátorok;
 • törékeny alkatrészek (például üveg, izzók, tükrök) törése;
 • minimális eltérések a hansgrohe termék előírt állapotától, amelyek nem befolyásolják a hansgrohe termék használati értékét;
 • a lefolyóba kerülő szennyeződések, vízütés, különösen forró víz által előidézett vízütés, vízkőlerakódás, jég vagy egyéb környezeti hatások (pl. nedvesség, hő), használati vagy kezelési hibák, agresszív környezeti hatások, vegyszerek, tisztítószerek, túlnyomás/nyomáshiány vagy túlfeszültség/feszültséghiány által a vezetéken okozott károk;
 • vis maior vagy természeti katasztrófák által okozott károk – különösen, de nem kizárólag – árvíz, villámcsapás, tűz, fagy vagy az áramellátás ingadozása miatti károk;
 • hibák által okozott következményes károk, valamint
 • minta- vagy kiállítási termékek, hibás csomagolással vásárolt termékek stb.

V. Garanciális igény esetén járó szolgáltatások

Az I–IV. pont szerinti garanciális igény esetén a Hansgrohe a gyártói garanciát saját belátása szerint és az alábbi előírásoknak megfelelően a következő módokon teljesítheti: 1) az érintett hansgrohe termék javításával vagy az ahhoz szükséges cserealkatrészek szállításával, 2) a termék cseréjével vagy 3) a vételár visszatérítésével az első végfelhasználó számára.

 1. Javítás
  Az első végfelhasználó általában a Hansgrohe szakemberével a helyszínen javíttatja meg a meghibásodott hansgrohe terméket. Ebben az esetben a gyártói garancia magában foglalja a szükséges cserealkatrészek ingyenes kiszállítását. Garanciális javítások esetén a Hansgrohe viseli a pótalkatrészek, a beszerelés és a saját munkadíjainak ebből eredő költségeit, valamint a hansgrohe termék szállításának vagy elküldésének költségeit. Az első végfelhasználó köteles a hibás hansgrohe terméket hozzáférhetővé tenni.
 2. Csere
  Csere esetén a hibás hansgrohe terméket díjmentesen kicseréljük egy új, azonos fajtájú, minőségű és típusú hansgrohe termékre. Ha az adott hansgrohe terméket a hiba bejelentésének időpontjában már nem gyártják, a Hansgrohe jogosult hasonló csereterméket kiszállítani. A Hansgrohe vállalathoz, ill. a Hansgrohe értékesítési partnerhez történő szállítás vagy az onnan történő elszállítás, valamint a hansgrohe termék cseréjével kapcsolatos bármilyen intézkedés (beleértve a kiszerelést és az újbóli beszerelést is) csak a Hansgrohe előzetes hozzájárulásával végezhető. Ha a Hansgrohe a szándékolt intézkedéseket jóváhagyja, akkor a Hansgrohe viseli a lebonyolítás közben felmerülő költségeket. Az első végfelhasználó – ettől eltérő megállapodás hiányában – köteles az új hansgrohe terméket saját maga átvenni a legközelebbi Hansgrohe értékesítési partnertől. A kicserélt hansgrohe termék kiszereléskor a Hansgrohe tulajdonába kerül.
 3. A vételár visszatérítése
  Ha a Hansgrohe a vételár visszatérítése mellett dönt, és ezt írásban megerősíti, akkor az első végfelhasználó visszaszolgáltatja a hibás hansgrohe terméket, a Hansgrohe pedig visszatéríti neki a kifizetett vételárat. A vételár visszatérítésével a hibás hansgrohe termék a Hansgrohe tulajdonába kerül.

VI. Következmények jogosulatlan garanciaigény esetén

Ha a vásárló a hibát garanciális igényként jelenti be, de a jelen gyártói garancia szerinti garancia teljesítéséhez szükséges feltételek nem teljesülnek, a termék elküldésével vagy szállításával kapcsolatban felmerülő költségeket az első végfelhasználó viseli. Ezen túlmenően az első végfelhasználónak kell viselnie a Hansgrohe számára a termék esetleges kiszerelésével, ellenőrzésével vagy visszaszállításával kapcsolatban felmerülő költségeket, beleértve a munkadíjat is.
Ha az első végfelhasználó mégis a javítást kívánja elvégeztetni, miután tájékoztatták a javításból eredő előrelátható költségekről és arról, hogy a garancia nem kerül teljesítésre, akkor a pótalkatrészek és a munkadíj költségeit saját maga viseli.
Ha a hansgrohe terméken a szállításkor már nem mutatkoztak az állítólagos hibák, a Hansgrohe eseti alapon dönt arról, hogy méltányosságból elvégzi-e a hiba elhárítását. Ebben az esetben az első végfelhasználó nem rendelkezik a hiba elhárítására vonatkozó jogi igénnyel.

VII. Szélesebb körű jogok

Az első végfelhasználót a jelen önkéntes gyártói garanciából eredő jogokon túlmenően a törvényes jogok korlátozás nélkül megilletik. 
A jelen gyártói garancia különösen nem érinti azokat a szélesebb körű törvényes vagy szerződéses jogokat (különösen a szavatossági jogokat), amelyek az első végfelhasználót azon hansgrohe értékesítési partnerrel szemben megilletik, akitől a hansgrohe terméket vásárolta.
Az első végfelhasználó Hansgrohe vállalattal szembeni törvényes jogait a garancia szintén nem korlátozza vagy helyettesíti. Ez különösen érvényes a termékfelelősségről szóló törvény szerinti kötelező felelősségi jogszabályokra, valamint a Hansgrohe esetleges deliktuális (jogellenes károkozás miatti) felelősségére.
Az első végfelhasználó jogainak fenntartása a garanciális igény fennállásától és a garancia első végfelhasználó általi igénybevételétől függetlenül érvényes.

VIII. Kapcsolat

Ezen garanciára a magyar jog irányadó az 1980. április 11-én kötött, áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-Egyezmény (CISG) kizárásával. A kötelezettségek teljesítésének helye a Hansgrohe Kft. székhelye. Amennyiben megengedett, a felek a magyar bíróságok illetékességét kötik ki.

Hansgrohe Kft
Forgách utca 11-13
1139 Budapest
Magyarország

Ezen címen végfelhasználókat nem tudunk kiszolgálni. Irodánkban garanciális partnerszervizeinken keresztül történő ügyintézés illetve kereskedő partnereinken keresztül leadott rendelések teljesítése történik. 

Hivatalos márkaszervizeink:

Super Építő Kft.                                             
Tel: 06 30/900-3219, 06 30/290-9145                                                   
E-mail: csapszerviz@gmail.com         
Hatáskör: Budapest, illetve Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron     
Postacím: 1047 Budapest, Váci út. 53.                                                  

Triovin 2000 Kft.
Tel: +3620 277-07-42
E-mail: dobakdani42@gmail.com
Hatáskör: Budapest illetve Pest és Fejér vármegyék
Postacím: 6783 Ásotthalom, Béke u. 39. 

Demjén István E.V.                                              
Tel: 06 30/550 0540                                           
E-mail: vizfolyas@gmail.com                 
Hatáskör: Jász-Nagykun-Szolnok, Békés vármegyék                            
Postacím: 5600 Békéscsaba, Alkotmány utca 1.                                                                       

AZUR-TRADE Kft.
Tel: 06 30/743 3412
E-mail: info@szerelvenybolt.net
Hatáskör: Veszprém, Somogy vármegyék 
Postacím: 8248 Nemesvámos, Dózsa György út 27. 

Szina-2000 Bt.                                              
Tel: 06 30/998-7433                                           
E-mail: zoltan.szikora@gmail.com                                           
Hatáskör: Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár, Heves vármegyék                                             
Postacím: 3528 Miskolc, Kisfaludy utca 48.                                                                  

CSAPGURU Kft.
Tel: 06 20/496-3094
E-mail: derjaneczvili@gmail.com
Hatáskör: Dél-Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád vármegyék
Postacím: Ásotthalom, I. ker. 26.

Vasi Aqua Trend Kft.
Tel: 06 30/237 6131
E-mail: dalostamas89@gmail.com
Hatáskör: Vas, Zala vármegyék
Postacím: 9700 Szombathely, Stromfeld Aurél u. 27.

Kirkop Kft.
Tel: 06 74/454 065, 06 30/947 0240
E-mail: iroda@kirkop.hu
Hatáskör: Baranya, Tolna vármegyék
Honlap: www.kirkop.hu
Postacím: 7150 Bonyhád, Gyár út 29.
 

Találja meg az Önhöz legközelebbi kereskedőt!

Szakkereskedő kereső