Önkéntes gyártói garancia

5 év garancia, mint a vállalati filozófia alapvető eleme

A hansgrohe vállalati filozófiájának alapvető eleme az, hogy ügyfeleinknek mindenkor a legkiválóbb minőséget nyújtsuk. Ezért termékeinkre önkéntesen öt éves gyártói garanciát vállalunk a fogyasztók számára. A feltételek és a részletek az alábbi garanciális feltételekben találhatók.
5 éves gyártói garancia hansgrohe-termékekre

5 év gyártói garancia hansgrohe-termékekre

Garanciális feltételeink

I. Általános tudnivaló

A hansgrohe gyártói garanciát vállal a hansgrohe-termékek fogyasztói számára a fogyasztót az értékesítővel szemben megillető törvényi garancia kiegészítéseként. A gyártói garancia a kötelező érvényű, törvényes felelősségi előírások sérelme nélkül érvényes, mint pl. a termékfelelősségi szabályok szerinti felelősség, szándékosság és súlyos gondatlanság esetében fennálló felelősség, a hansgrohe vagy közreműködői által okozott élet, testi épség vagy egészség megsértése miatti felelősség.

A gyártói garancia értelmében „fogyasztó” minden olyan természetes személy, aki a termék tulajdonosa, és nem azért szerezte be, hogy azt továbbértékesítse vagy üzleti vagy önálló szakmai tevékenysége keretében harmadik személynél felszerelje. „Első vásárló” az a fogyasztó, aki a terméket elsőként vásárolta meg a hansgrohe-től, egy kereskedőtől vagy egyéb olyan természetes vagy jogi személytől, aki a terméket üzleti vagy önálló foglalkozási tevékenységén belül továbbértékesíti vagy felszereli.

II. Garanciavédelem

Olyan hansgrohe termékekre érvényes, amelyeket az első vásárlók 2010. 01. 01-jét követően vásároltak meg (vásárlási bizonylat): 
A hansgrohe biztosítja a fogyasztóknak, hogy termékei anyag-, gyártási és tervezési hibáktól mentesek. Erre vonatkozóan mérvadó a gyártás időpontjában a tudomány és technika aktuális állása. A terméken már ebben az időpontban jelentkeznie kell a kárt okozó hibának. A következménykárokból vagy a termékfelelősségből fakadó megtérítési igények csak a kötelező érvényű törvényi előírások mértéke szerint állnak fenn. 
a. Ez a garancia az első vásárló általi vásárlás dátumát követő 5 évig, azonban legfeljebb a gyártást követő 6 évig érvényes a hansgrohe b. pontban nem szereplő valamennyi termékére. A garancia időtartama nem hosszabbodik meg az ezen garancia keretében nyújtott szolgáltatások alapján, különösen akkor nem, ha kijavítás vagy csere történt. A garancia időtartama ezekben az esetekben sem kezdődik újra.
b. Olyan hansgrohe iBox Hub (cikksz. 25020190), RainButton (cikksz. 25010000 - 25019000, valamint 25010700 - 25019700) és Pontos Scout (cikksz. 15887000) termékekre érvényes, amelyeket az első vásárló 2020. 01. 01-jét követően vásárolt meg (vásárlást igazoló bizonylat). A hansgrohe a b. pont alá eső illetve ott felsorolt termékekre az első vásárló részére az első vásárló általi vásárlás dátumától számított 2 év, azonban legfeljebb a gyártástól számított 3 év garanciát vállal.
A garancia időtartama nem hosszabbodik meg az ezen garancia keretében nyújtott szolgáltatások alapján, különösen akkor nem, ha kijavítás vagy csere történt. A garancia időtartama ezekben az esetekben sem kezdődik újra.

III. Írásbeli hibabejelentés 

Az ebből a garanciából származó jogokat a fogyasztó írásban benyújtott hibajelentéssel érvényesítheti a garanciális időn belül a hansgrohe céggel vagy azzal a kereskedővel szemben, akitől az első vásárló a terméket megvásárolta. Ezen felül feltétel még, hogy a fogyasztó a hibát attól az időponttól számított két hónapon belül jelzi, amikor a hibát felismerte vagy fel kellett ismernie. A fogyasztónak igazolnia kell, hogy a garancia még nem járt le (például az első vásárló vásárlási bizonylatának bemutatásával). 
A hansgrohe adott esetben jogosult garanciaidőszak kezdetét a gyártás dátuma szerint meghatározni.

IV. Szolgáltatások garanciális esetben 

A hansgrohe szabadon eldöntheti, hogy a terméket kijavítja, kicseréli, vagy a fogyasztónak a vételárat megtéríti. 
A szokásos eljárás az, hogy a fogyasztó a hibás terméket a hansgrohe előzetes beleegyezésével egy szakemberrel a helyszínen megjavíttatja. A garancia ebben az esetben a szükséges pótalkatrészek ingyenes szállítását fedi le. Amennyiben a hansgrohe írásbeli nyilatkozatban dönt arról, hogy a javítást maga kívánja elvégezni, a hansgrohe cég viseli az emiatt felmerülő pótalkatrészek költségeit, a szerelés költségeit, a saját munkavégzési költségeit, valamint a termék szállításával vagy elküldésével felmerülő kiadásokat. A fogyasztó kötelessége a termék hozzáférhetőségének biztosítása. 
Csere esetén a régi termék ingyenes pótlására kerül sor az eredetivel azonos fajtában, azonos típusban és azonos minőségben. Ha az adott terméket a hibajelzés időpontjában már nem gyártják, a hansgrohe jogosult egy hasonló termék szállítására. A hansgrohe céghez és cégtől, illetve a kereskedőhöz és a kereskedőtől történő szállítás és küldés, a termék bármilyen kiszerelése és visszaszerelése, illetve minden más rendkívüli intézkedés csak a hansgrohe előzetes hozzájárulásával bonyolítható. Ha a hansgrohe a szándékolt intézkedéseket jóváhagyja, akkor a hansgrohe viseli a lebonyolítás során felmerülő költségeket. A fogyasztó maga köteles az új terméket a legközelebbi hansgrohe kereskedőtől elszállítani, ha más megegyezésre nem kerül sor. 
Ha a hansgrohe a vételár megtérítését választja, és ezt írásban megerősíti, akkor a fogyasztó visszaadja a terméket, a hansgrohe pedig megtéríti neki a kifizetett vételárat.

V. Feltételek és kizárások

A garancia hatályba lépésének feltétele a kezelési útmutató és a technika elismert szabályai szerint történő szakszerű felszerelés és karbantartás (pl. egy mestervállalat vagy egy meghatalmazott szakcég útján), valamint a kezelési útmutatók betartása és a hansgrohe termékeknek a hansgrohe műszaki útmutatói és ápolási utasításai szerinti használata. 
Ide tartozik, többek között az is, hogy a bemenő vízcsövek szakszerű átöblítése megtörténjen, különösen a termék felszerelése előtt vagy az érvényben lévő szabványok szerinti szerelési intézkedések után, a szerelések megfeleljenek a mellékelt ábráknak, és sor kerüljön a vízhálózat üzemi nyomásának ellenőrzésére is a műszaki előírások alapján. 
Minden termékhez mellékelünk szerelési útmutatókat, használati és ápolási utasításokat, amelyek megtalálhatók a www.hansgrohe.hu webhelyen is.

A garanciaigény nem terjed ki a következőkre:

 • elkopó alkatrészek, pl. tömítések elhasználódása; 
 • törékeny elemek, pl. üveg, izzólámpa törése; 
 • elhasználódó anyagok, pl. elemek, szűrők vagy levegőadagolók elhasználódása; 
 • a hansgrohe termékek csekély mértékű eltérése a szükséges tulajdonságtól, ami nincs hatással a termék használati értékére; 
 • szennyeződés bemosódása, víznyomás által okozott károk, különösen melegvíz esetén, vízkőlerakodások, üzemelési és kezelési hibák, agresszív környezeti hatások, vegyi anyagok, tisztítószerek miatti károk; 
 • a termék hiányai, amelyek a szerelés, a szállítás és a próbaüzem következményei, valamint 
 • olyan sérülések, amelyeket a hiányos hansgrohe termék okozott 
 • kiállítási termékek és hasonlók.

 A garancia érvényessége megszűnik a következő esetekben:

 • az átadott vagy a www.hansgrohe.hu honlapon rendelkezésre álló szerelési, ápolási és használati útmutatók betartásának elmulasztása; 
 • nem szakember által végzett beépítés, karbantartás, javítás vagy ápolás; 
 • az eladó, a szerelő vagy harmadik személy által okozott terméksérülések; 
 • olyan sérülések, amelyek a rendes elhasználódásra vagy károsodásra vezethetők vissza - gondatlan károkozás esetén a felek egyetértőleg figyelembe veszik a károsult közrehatását a kár bekövetkeztében;
 • szakszerűtlen felszerelés vagy üzembe helyezés; 
 • hiányos vagy hibás karbantartás; 
 • termékek, amelyek felhasználására nem a rendeltetési céljuknak megfelelően került vagy kerül sor; 
 • vis maior vagy természeti katasztrófák miatti sérülések, különösen de nem kizárólag árvíz, tűz vagy fagy okozta károk esetén.

VI. Garancia elmaradás 

Amennyiben a termék hibájára ez a garancia nem vonatkozik, a termék elküldésével és szállításával kapcsolatos költségeket a fogyasztó viseli. Ezenkívül a fogyasztó viseli azokat a költségeket is, beleértve a felmerülő munkadíjakat, amelyek a termék vizsgálata során merülnek fel, valamint a termék kiszerelésének és visszaszerelésének a költségeit is. 
Ha a fogyasztó a garancia elmaradása és a kijavítás miatt előreláthatólag felmerülő költségekről kapott információk után a kijavítás mellett dönt, viselnie kell a pótalkatrészek és a munkavégzés költségeit is.
Ha a terméken nem mutatkoztak meg a hibák már a szállítás folyamán, a hansgrohe az egyes esetekben dönti el, hogy a hiba elhárítását méltányosságból elvégzi-e. Ebben az esetben a fogyasztó nem rendelkezik a hiba elhárítására vonatkozó jogi igénnyel.

VII. Törvényi jogosultságok 

A fogyasztót a garanciából eredő jogok mellett törvényi jogosultságok is megilletik. Ezeket a fogyasztó számára bizonyos körülmények között kedvezőbb jogosultságokat nem korlátozza a garancia. A garancia nem érinti azokat a jogokat sem, amelyek az első vásárlót, valamint adott esetben a fogyasztót illetik meg az eladóval szemben, akinél az első vásárló a terméket vásárolta. 

VIII. A teljesítés helye 

Ezen garanciára a magyar jog irányadó az 1980. április 11-én kötött, áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-Egyezmény (CISG) kizárásával. A kötelezettségek teljesítésének helye a Hansgrohe Kft. székhelye. Amennyiben megengedett, a felek a magyar bíróságok illetékességét kötik ki.

Hansgrohe Kft
Forgách utca 11-13
1139 Budapest
Magyarország

Szervizeink:

Super Építő Kft.                                             
Tel: 06 30/900-3219, 06 30/290-9145                                                  
E-mail: csapszerviz@gmail.com         
Hatáskör: Budapest, illetve Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron     
Postacím: 1047 Budapest, Váci út. 53.                                                   

Triovin 2000 Kft.
Tel: +3620 277-07-42
E-mail: dobakdani42@gmail.com
Hatáskör: Budapest illetve Pest és Fejér vármegyék
Postacím: 6783 Ásotthalom, Béke u. 39. 

Demjén István E.V.                                              
Tel: 06 30/550 0540                                           
E-mail: vizfolyas@gmail.com                 
Hatáskör: Jász-Nagykun-Szolnok, Békés vármegyék                            
Postacím: 5600 Békéscsaba, Alkotmány utca 1.                                                                       

AZUR-TRADE Kft.
Tel: 06 30/743 3412
E-mail: info@szerelvenybolt.net
Hatáskör: Veszprém, Somogy vármegyék 
Postacím: 8248 Nemesvámos, Dózsa György út 27. 

Szina-2000 Bt.                                              
Tel: 06 30/998-7433                                           
E-mail: zoltan.szikora@gmail.com                                           
Hatáskör: Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár, Heves vármegyék                                             
Postacím: 3528 Miskolc, Kisfaludy utca 48.                                                                  

CSAPGURU Kft.
Tel: 06 20/496-3094
E-mail: derjaneczvili@gmail.com
Hatáskör: Dél-Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád vármegye  
Postacím: Ásotthalom, I. ker. 26.

Vasi Aqua Trend Kft.
Tel: 06 30/285 5690
E-mail: dalos-jozsef@freemail.hu
Hatáskör: Vas, Zala vármegyék
Postacím: 9700 Szombathely, Stromfeld Aurél u. 27.

Kirkop Kft.
Tel: 06 74/454 065, 06 30/947 0240
E-mail: iroda@kirkop.hu
Hatáskör: Baranya, Tolna vármegyék
Honlap: www.kirkop.hu
Postacím: 7150 Bonyhád, Gyár út 29.

Kiemelt szerelőink: 

Balázs Róbert                                             
Gödöllő 2100                                       
Tel: 06 20/335-9582                                                                    
E-mail: robert.balazs74@gmail.com vagy gdlenergiakft@gmail.com

Érdi Zsolt                                                     
Aszód 2170                                          
Tel: 06 30/739-4464                                    
E-mail: keraszanithermkft@gmail.com         

Karaba Ferenc
Nógrádsáp 2685
Tel: 06 30/383-4129
06 30/362-8188
E-mail: kfgaz98@t-online.hu              

Végh Krisztián
Budapest 1184
Tel: 06 70/332-7146
E-mail: info@nonstopvizes.hu

Találja meg az Önhöz legközelebbi kereskedőt!

Szakkereskedő kereső